Zgodnie z wymaganiami prawa powyższe stałe instalacje gaśnicze muszą zostać wykonane na podstawie projektu opracowanego przez uprawnioną osobę

Zgodnie z wymaganiami prawa powyższe stałe instalacje gaśnicze muszą zostać wykonane na podstawie projektu opracowanego przez uprawnioną osobę

Cecha ta powoduje, że instalacje pianowe znajdują coraz szersze zastosowanie przy ochronie magazynów materiałów niebezpiecznych i innych stref zagrożonych wybuchem. Instalacje gaśnicze gazowe to skuteczne urządzenia przeciwpożarowe, których działanie polega na samoczynnym wykryciu powstałego pożaru. Zgodnie z wymaganiami prawa powyższe stałe instalacje gaśnicze muszą zostać wykonane na podstawie projektu opracowanego przez uprawnioną osobę. Instalacje te gaszą iskry poprzez rozpylenie niewielkich ilości wody do strumienia przewodu transportowego. Instalacje te znalazły szerokie zastosowanie przy zabezpieczaniu transformatorów, urządzeń technologicznych przemysłu chemicznego i w gospodarce olejami mineralnymi. Urządzenia gaśnicze gazowe, mają tę zaletę, że środek gaśniczy nie powoduje uszkodzenia przedmiotów. Wodne instalacje gaśnicze) nie mogą zapewnić założonych celów ochrony. Instalacje gaśnicze gazowe są stosowane w sytuacjach, gdy inne instalacje gaśnicze (np. Instalowane przez nas urządzenia gaśnicze służą do zabezpieczania zarówno całej kubatury pomieszczeń jak również poszczególnych elementów ich wyposażenia. W przeciwieństwie do instalacji tryskaczowych, instalacje zraszaczowe uruchamiane są automatycznie lub ręcznie. Instalacje te stosowanie są w obiektach przemysłowych, handlowych, budynkach biurowych, hotelach i innych obiektach użyteczności publicznej. Instalacje zraszaczowe są w szczególności stosowane w obszarach, w których należy liczyć się z szybkim rozprzestrzenianiem się pożaru. Instalacje zraszaczowe - stosowane są przede wszystkim do ochrony obiektów przemysłowych, w których może dojść do powstania pożaru na dużej powierzchni. Stąd też instalacje alarmowe będą wpływać na złagodzenie oceny zagrożenia pożarowego. Instalacje gaszenia iskier można podzielić na dwie części: wykrywanie iskier oraz gaszenie lub separacja iskier. Instalacje sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem mogą być rozbudowane o systemy wczesnej detekcji dymu oraz o systemy wizualizacji i zarządzania. Instalacje tryskaczowe są powszechnie stosowane od ponad 130 lat i do dnia dzisiejszego uchodzą za na jedno z najskuteczniejszych rozwiązań do wczesnego zwalczania pożarów. W wielu przypadkach instalacje gaszenia iskier mogą gasić iskry podczas trwającej produkcji bez powodowania jakichkolwiek przerw w produkcji. Instalacje mogą być budowane jako niezależne systemy lub elementy istniejących lub nowobudowanych systemów tryskaczowych bądź zraszaczowych. Instalacje te są przeznaczone do gaszenia wykrytych iskier, powstających w procesie obróbki i przedostające się do pneumatycznych przewodów transportowych. Takie instalacje dają jednak pewne możliwości opanowania pożaru.